Mistakes.
18 x 24 cm.
Oil on canvas.
Ten thousand miles.
18 x 24 cm.
Oil on canvas.
Ten thousand miles.
28,5 x 17 cm.
Oil on panel.
Attack.
18 x 24 cm.
Oil on canvas.
Ten thousand miles.
18 x 24 cm.
Oil on canvas.
Laundry.
18 x 24 cm
Oil on canvas.